slide 2
Naša ponuka
Umelé kvety Darčekové predmety Sviečky a kahance Vence
Všeobecné výhlásenie

Všeobecné výhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Flores s.r.o. (ďalej len Flores) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Flores. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Flores zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Flores si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Flores alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Flores. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Flores.

Všetky osobné údaje získava Flores od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.